Nye an­hol­del­ser med trå­de til tredob­belt drab

BT - - NYHEDER -

VÅ­BENSAG To per­so­ner på 20 og 23 år er ons­dag ble­vet an­holdt i for­bin­del­se med en sag om be­sid­del­se af tre pi­sto­ler og en riff el. Des­u­den er en 25- årig ble­vet sig­tet, og der­med er i alt 17 per­so­ner sig­tet i sa­gen. 13 af de sig­te­de sid­der va­re­tægts­fængs­let, og står det til po­li­ti­et, vil de to, der blev an­holdt ons­dag, og­så en­de bag trem­mer eft er et grund­lovs­for­hør i Ret­ten på Fre­de­riks­berg tors­dag.

Samt­li­ge an­hol­del­ser og sig­tel­ser er sket i kølvan­det på et tredob­belt drab på Fre­de­riks­berg. Her blev tre mænd nat­ten til 11. novem­ber sid­ste år skudt i en lej­lig­hed på Chri­sti­an Paul­sens Vej. For­bin­del­se til tripel­drab » Al­le de an­hold­te og va­re­tægts­fængs­le­de har i me­re el­ler min­dre grad re­la­tio­ner til de tre un­ge mænd, der 11. novem­ber 2015 blev fun­det dræbt i en lej­lig­hed på Fre­de­riks­berg, « ud­ta­ler po­li­ti­kom­mis­sær Hans Erik Ra­ben fra Kø­ben­havns Po­li­ti i en pres­se­med­del­el­se.

Ved en stor­stilet ak­tion i Stor­kø­ben­havn, på Sjæl­land, på Fyn og i Jyl­land blev 12 per­so­ner an­holdt 11. ja­nu­ar. En 13. blev an­holdt og va­re­tægts­fængs­let da­gen eft er, da han duk­ke­de op for at over-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.