BØ­DER SKJULT

BT - - NYHEDER - An­ne, 32 år, læ­ge Gert, 62 år, toilet- pas­ser Mads, 19 år, gym­na­sie­e­lev

TORS­DAG 18. FE­BRU­AR 2016

Jeg tjek­ke­de min e- boks for to uger si­den. Men el­lers gør jeg det kun, når jeg får en sms. Jeg tæn­ker ik­ke over, at jeg skal tjek­ke den. Nu er jeg så hel­dig, at jeg er fri­ta­get. Jeg gik op på Bor­ger­ser­vi­ce og sag­de, at jeg er over 60 og ik­ke har no­gen com­pu­ter, og så blev jeg fri­ta­get. Jeg tjek­ke­de min e- boks for en uge si­den, for­di min SU blev skå­ret ned. Så gik jeg ind og prø­ve­de at fin­de ud af hvor­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.