TV2- vært gravid med mira­kel­ba­by

BT - - NYHEDER -

» Men­talt skul­le jeg indstil­le mig på, at der skul­le no­get hjælp til, men for mit ved­kom­men­de blev det alt­så ik­ke nød­ven­digt. Det var na­tu­ren, der sim­pelt­hen kla­re­de det.

Jeg er rig­tig let­tet, for­di jeg he­le ti­den har vidst, at det her kun­ne gå hen at bli­ve et pro­blem, men jeg er sim­pelt­hen så lyk­ke­lig. For mig er det et lil­le mira­kel. «

Ce­ci­lie Ho­t­her har i de se­ne­ste år dan­net par med kon­cern­di­rek­tø­ren Tho­mas Gre­gers Ho­noré, som hun mød­te, da de beg­ge cyk­le­de til Pa­ris for Team Ryn

ke­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.