Bruun af­vi­ser uro

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­TER­VIEW

De man­ge ud­skift­nin­ger

Si­den Klavs Bruun Jør­gen­sen i 2015 som sub­sti­tut for fy­re­de Jan Pyt­li­ck til­t­rå­d­te som ch­eftræ­ner for kvin­delands­hol­det, er der skif­tet vold­somt ud bå­de i le­der- og spil­ler­stab:

As­si­ste­ren­de land­stræ­ner Ul­rik Kir­ke­ly er er­stat­tet af Sø­ren Her­skind.

Hold­le­der In­ge Mär­cher er er­stat­tet af ekslands­holds­spil­le­ren Met­te Vester­gaard.

Mas­sør Al­lan Poul­sen stop­pe­de ef­ter lands­hol­dets sid­ste kamp ved VM 2015 i Dan­mark.

Må­l­vog­ter­træ­ner Ma­rie Møl­ler er out­sour­cet og ik­ke er­stat­tet.

Er­ling An­der­sen er hen­tet ind i lands­holds­sta­bens sund­heds­sek­tor som så­kaldt Bo­dy SDS.

Fy­si­o­te­ra­pe­ut Birte An­der­sen har med øje­blik­ke­lig virk­ning sagt sit job op, for­di, som hun si­ger, ’ Klavs og jeg ser for­skel­ligt på tin­ge­ne’.

Spil­le­ren Met­te Grav­holt er sat af, for­di hun iføl­ge DHF er eks­po­nent for en for­kert kul­tur på lands­hol­det. Her­til kom­mer, at Klavs Bruun Jør­gen­sen ik­ke har fun­det plads til Jan Pyt­li­ck- fa­vo­rit­ter som Sus­an Thors­gaard og Mai­britt Kvies­gaard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.