Fuld op­bak­ning til Bruun

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TUR­BU­LENS

Det får ik­ke DHF- for­mand Per Ber­tel­sen til at ryste på hæn­der­ne, at si­tu­a­tio­nen om­kring kvin­delands­hol­det få uger før vig­ti­ge kam­pe i EM- og OLkva­li­fi­ka­tio­nen vir­ker tem­me­lig tur­bu­lent. » Vi bak­ker Klavs Bruun Jør­gen­sen ( land­stræ­ner, red.) fuldt op, « si­ger Per Ber­tel­sen og til­fø­jer:

» At der er ud­skift­ning i le­der­stab og spil­ler­trup be­trag­ter jeg ik­ke som uro, men til­pas­ning. «

Per Ber­tel­sen læg­ger dog ik­ke skjul på, at han ger­ne hav­de set kvin­delands­hol­det le­ve­re et bed­re re­sul­tat end den sjet­te­plads, man op­nå­e­de ved de­cem­ber må­neds VM på hjem­me­ba­ne. At der er ud­skift­ning i le­der­stab og spil­ler­trup be­trag­ter jeg ik­ke som uro, men til­pas­ning

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.