DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sø­ren Bre­gen­dal, Jo­han­nes Ny­mark og Martin Skri­ver vandt lør­dag aft en no­get over­ra­sken­de det dan­ske Me­lo­di Grand Prix, og der­med bli­ver det Ligh­t­hou­se X, der med de­res ’ Sol­di­ers of Love’ skal for­sva­re de stol­te dan­ske Eu­ro­vi­sion- tra­di­tio­ner i Sve­ri­ge, når sang­fi na­len af­vik­les i Sto­ck­holm til maj.

Spør­ger man book­ma­ker­ne om trio­ens skæb­ne, er dom­men klar – de skal nok nå fi na­len, men så bli­ver det hel­ler ik­ke til me­re. Fi­na­le­plads hos Dan­ske Spil gi­ver så­le­des blot odds 1,60, mens en dansk sejr i fi na­len er i odds 40,00.

» San­gen ’ Sol­di­ers of Love’ er en glim­ren­de boy­band po­p­sang, som fæn­ger ved før­ste gen­nem­lyt­ning. Vi spår, at ’ Sol­di­ers of Love’ kom­mer i fi na­len, men at vin­de el­ler kom­me i Top 3 ser me­get svært ud, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.