1,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker lidt vildt, at Na­po­li li­ge­frem skal væ­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. Ita­li­e­ner­nes pri­o­ri­tet i den­ne sæ­son er mester­ska­bet, og der­for for­ven­tes det, at man kom­mer til kam­pen med en del re­ser­ver. Vil­lar­re­al er et af de bed­ste hjem­me­hold i Eu­ro­pa over­ho­ve­det med blot ét ne­der­lag i he­le sæ­so­nen, og blandt an­det har man slå­et Re­al Madrid og slet ik­ke luk­ket mål ind si­den de­cem­ber må­ned hjem­me på Madri­gal. Til­med le­ver Na­po­li jo fi nt med et smalt ne­der­lag el­ler uaf­gjort in­den re­tur­kam­pen, så me­get fi nt odds på, at Vil­lar­re­al ik­ke ta­ber.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.