3,00

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Eft er ne­der­la­get i Sun­der­land, er Man­che­ster Uni­ted tvun­get til at sat­se på Eu­ro­pa Le­ague som en mu­lig­hed for Cham­pions Le­ague i næ­ste sæ­son, og der­for ven­tes det, at Uni­ted stil­ler ret stærkt op - dog uden den ska­de­de Way­ne Roo­ney. FCM har som be­kendt solgt Erik Svi­at­chen­ko og Mor­ten » Dun­can « Ras­mus­sen, mens Jakob Poul­sen har ka­ran­tæ­ne. Al­vor­li­ge tab for et hold, hvor spe­ci­elt ta­bet af Jakob Poul­sen gør ondt i en kamp som den­ne, og der­til kom­mer, at FCM mang­ler kamp­træ­ning, hvil­ket tid­li­ge­re har ko­stet for dan­ske hold.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.