2,15

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så fi k Va­len­cia den før­ste sejr un­der Gary Ne­vil­le, men det var af den hel­di­ge slags. Det var på in­gen må­de en kamp, hvor hol­det im­po­ne­re­de, og selv om det kan gi­ve selv­til­lid, er det svært at se op­ti­mi­stisk på hol­dets chan­cer nu og her. De mø­der et Ra­pid Wi­en- hold, som im­po­ne­re­de stort i Eu­ro­pa Le­ague i eft er­å­ret og som har set frem­ra­gen­de ud i de to før­ste kam­pe eft er fe­ri­en. Va­len­cia har oveni Sk­hodran Musta­fi i ka­ran­tæ­ne, mens Ra­pid Wi­en kan kom­me med sam­me mand­skab, som har star­tet for­å­ret så fi nt. Her går vi eft er, at Ra­pid ik­ke ta­ber.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.