Lin­ko­ban tab­te kam­pen

BT - - NYHEDER -

DØDS­FALD Den dan­ske san­ge­r­in­de og rap­per Lin­ko­ban sov ons­dag af­ten ind ef­ter halvan­det års kræft­syg­dom. Nu bli­ver hun hyl­det af si­ne kol­le­ger. For halvan­det år si­den fik den 30- åri­ge san­ge­r­in­de og rap­per Lin­ko­ban, der bæ­rer det bor­ger­li­ge navn Ling Ly, kon­sta­te­ret kræft i sta­die fi­re. Kræf­ten spred­te sig ag­gres­sivt og nå­e­de hen­des lym­fekir­t­ler.

Trods ke­mo­te­ra­pi og strå­ling her­hjem­me samt al­ter­na­tiv be­hand­ling i ud­lan­det sov hun stil­le ind ons­dag af­ten. Det op­ly­ser hen­des fa­mi­lie og ven­ner på san­ge­r­in­dens of­fi­ci­el­le Fa­ce­book- si­de tors­dag ef­ter­mid­dag.

» Vi tak­ker jer al­le in­der­ligt for je­res kær­lig­hed og støt­te til Ling. Det har be­ty­det så me­get for hen­de og al­le os om­kring hen­de. Hun var en skin­nen­de stjer­ne og et utro­ligt men­ne­ske, og vi hå­ber, at I vil stå sam­men med os og værds­æt­te hen­des min­de og la­de hen­des mu­sik fort­sæt­te med at le­ve, « ly­der det i op­sla­get.

Si­den er det strøm­met ind med min­de­ord på de so­ci­a­le me­di­er.

» Smuk­ke Lin­ko­ban. Din kamp for at red­de din krop var en episk kamp, og du gav al­drig op, « ly­der det blandt an­det fra Lukas Gra­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.