Her er dan­sker­nes mest po­pu­læ­re rej­se­mål

BT - - NYHEDER -

SOL OG SOM­MER Dan­sker­ne er vil­de med Thailand. Det asi­a­ti­ske fe­ri­e­pa­ra­dis har seks desti­na­tio­ner på li­sten over dan­sker­nes 50 mest be­søg­te rej­se­mål i 2015. Al­le seks er ryk­ket op på li­sten , sam­men­lig­net med året før. » Dan­sker­ne kan godt li­de, at man får van­vit­tig me­get for pen­ge­ne, « si­ger Pe­der Horns­høj, adm. di­rek­tør i Bra­vo Tours.

I Eu­ro­pa er høj­desprin­ge­ren Gran Ca­na­ria, der er ryk­ket ni plad­ser frem på en 32. plads. Det er der iføl­ge Ni­ko­lai Jo­hn­sen, pres­se­chef hos Star Tour, en god for­kla­ring på.

» Der har væ­ret luk­ket nog­le rej­se­mål i Tu­nesi­en og Egyp­ten, så dan­sker­ne har fl ok­ke­des til Ka­na­ri­eø­er­ne, « si­ger han.

Ter­ror har der­i­mod ka­stet sin sor­te skyg­ge over po­pu­læ­re fe­ri­e­mål som net­op Tu­nesi­en og Egyp­ten. Der­for me­ner Ni­ko­lai Jo­hn­sen kun, det er na­tur­ligt, at dan­sker­ne sø­ger hen, hvor der er trygt, når det gæl­der fe­ri­e­desti­na­tio­nen.

» Vi ven­der os mod det tryg­ge i en tid, hvor der er så me­get uro i ver­den, « si­ger Ni­ko­lai Jo­hn­sen og pe­ger på en un­der­sø­gel­se af blandt an­dre Star Tours kun­der, der vi­ser, at De Ka­na­ri­ske Øer og Thailand er de rej­se­mål, folk fø­ler sig mest tryg­ge ved.

Thailand by­der på en bred pa­let af fe­ri­e­mu­lig­he­der, høj kva­li­tet og sublim ser­vi­ce, og der­for er det iføl­ge Pe­der Horns­høj ik­ke over­ra­sken­de, at ste­der som Phuket, Bang­kok og Kra­bi ryk­ker op ad li­sten.

» Det er et ek­stra kryd­de­ri i for­hold til at rej­se i Eu­ro­pa, « si­ger han. 1. Ber­lin 2. Lon­don 3. Ham­borg 4. Pa­ris 5. New York 12. Bang­kok (+ 1) 14. Phuket (+ 6) 30. Ko Samui (+ 1) 31. Hua Hin (+ 4) 32. Gran Ca­na­ria (+ 9) 35. Pat­taya (+ 15)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.