Sven­ske asylan­sø­ge­re til­talt for voldtægt mod 12- årig ig dreng

BT - - NYHEDER -

KRÆN­KEL­SE To un­ge flygt­nin­ge er til­talt for voldtægt af sær­lig grov ka­rak­ter. Of­fe­ret er en svensk dreng på kun 12 år. De to til­tal­te, som hæv­der at væ­re 15 år gam­le, bor beg­ge på et hjem for uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn i den sven­ske by Al­ve­s­ta. Det var per­so­na­let på det­te hjem, som kon­tak­te­de po­li­ti­et i ja­nu­ar må­ned og for­tal­te, at de mistænk­te dren­ge­ne for at ha­ve be­gå­et voldtægt.

Kort ef­ter blev dren­ge­ne, som op­rin­de­ligt kom­mer fra Af­g­ha­ni­stan, an­holdt. De er mistænkt for voldtægt af sær­lig grov ka­rak­ter. Of­fe­ret er en 12- årig dreng, og voldtæg­ten har an­gi­ve­ligt fun­det sted i en skov lidt uden for Al­ve­s­ta. Slå­et og vold­ta­get Iføl­ge an­kla­ger Em­ma Ber­ge blev den kræn­ke­de dreng slå­et og der­ef­ter vold­ta­get af først den ene og der­ef­ter den an­den.

» Jeg vil in­si­ste­re på, at de beg­ge idøm­mes fængsel og ud­vis­ning, « si­ger Em­ma Ber­ge til Expres­sen.

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den har ger­nings­mæn­de­ne ud­vist sær­lig hen­syns­løs­hed ved at fil­me over­fal­det med en mo­bil­te­le­fon. Des­u­den er de på grund af op­ta­gel­ser­ne an­kla­get for at ha­ve over­t­rå­dt loven om bør­ne­por­no­gra­fi. Beg­ge dren­ge næg­ter sig skyl­di­ge. I for­bin­del­se med an­hol­del­sen hæv­de­de beg­ge de til­tal­te at væ­re 15 år gam­le, men ef­ter­føl­gen­de er der Jeg vil in­si­ste­re på, at de beg­ge idøm­mes fængsel og ud­vis­ning op­stå­et tvivl om dren­ge­nes al­der. An­kla­ge­ren Em­ma Ber­ge på­står, at de er over 18 år.

En tan­drønt­ge­nun­der­sø­gel­se har se­ne­re vist, at den ene til­tal­te er mel­lem 18 og 19 år gam­mel. Den an­dens al­der er sta­dig ukendt. Dren­ge­nes al­der har stor be­tyd­ning, hvis de bli­ver fun­det skyl­di­ge og skal idøm­mes en straf.

Den 12- åri­ge dreng del­te tid­li­ge­re væ­rel­se med den ene af de to til­tal­te. Dren­gen har for­talt, at den til­tal­te har ud­sat ham for vold og seksu­el­le kræn­kel­ser mindst en gang før voldtæg­ten.

De to an­kla­ge­de skal ef­ter pla­nen for ret­ten den 29. fe­bru­ar og den 2. marts.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.