Grea­se blev op­ta­get li­ve

BT - - TV- GUIDE -

Hi­sto­ri­en om Dan­ny og San­dy i ’ Grea­se’ sy­nes at le­ve for evigt – og­så i den­ne tv- musical, der blev vist di­rek­te på ame­ri­kansk tv. Og an­mel­der­ne var el­le­vil­de! San­dy ( Juli­an­ne Hough) og Dan­ny Zuko ( Aaron Tveit) har haft en dej­lig som­mer sam­men. Uden at de ved det, mø­des de igen på den sko­le, hvor Dan­ny går – San­dy er nem­lig ble­vet over­flyt­tet til Ry­dell High. San­dy vil gø­re alt for at vin­de Dan­nys hjer­te, men han har et ima­ge, han skal ple­je, så San­dy må al­li­e­re sig med pi­ge­kli­ken the Pink La­di­es og dens ky­ni­ske le­der Rizzo ( Va­nes­sa Hud­gens).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.