’ Ma­ke my day’

BT - - TV- GUIDE -

( Dir­ty) Har­ry Cal­la­han er en nå­des­løs po­li­ti­mand, der trod­ser si­ne over­ord­ne­de for at stop­pe psy­ko­pa­ten Scor­pio, der vil fort­sæt­te si­ne myr­de­ri­er i San Fran­ci­sco, indtil han får 100.000 dol­lar. Borg­meste­ren er ef­ter­gi­ven­de, men Har­ry har en helt an­den må­de at ta­ck­le mor­de­re og psy­ko­pa­ter på. ’ Ma­ke my day’ er replik­ken, der gik over i film­hi­sto­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.