Til dø­den os skil­ler

BT - - TV- GUIDE -

Ef­ter 56 års æg­te­skab har Elin ( fo­to) og bør­ne­ne be­slut­tet, at Vagn ik­ke kan bli­ve bo­en­de hjem­me læn­ge­re. Han ved ik­ke selv, hvad der skal ske, for hans de­mens er så stærkt frem­skre­den, at det ik­ke læn­ge­re gi­ver me­ning at for­kla­re ham om de­res be­slut­ning. Hos An­ders og Ri­ta er der gen­syn ef­ter Ri­tas syv da­ge på Rho­dos, men for An­ders var op­hol­det på ple­je­hjem­met et sandt ma­re­ridt. Si­den An­na på 89 år flyt­te­de ind på ple­je­hjem­met for et år si­den, er hen­des smer­ter ta­get til, og hun ser ik­ke læn­ge­re no­gen me­ning med li­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.