MGP Show

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV- GUIDE -

De 10 fi na­li­ster i MGP 2016 er nu klar på sce­nen, di­rek­te fra Forum Hor­sens. Aft enens vær­ter er So­fi e Øster­gaard og Jo­akim Ing­ver­sen, der glæ­der sig til at la­ve et fan­ta­stisk show med al­le del­ta­ger­ne, se­er­ne og pu­bli­kum. Grib mo­bi­len og vær med til at be­stem­me, hvem der skal vin­de. Der bli­ver fest, bal­la­de og mas­ser af sjov. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.