Hånd­bold

BT - - TV- GUIDE -

I Boxer Liga­en er der fynsk- jysk du­el, når GOG ta­ger imod Skjern. Beg­ge mand­ska­ber har haft en god sæ­son, og de lig­ger til en plads i slut­spil­let. Vær­ter­ne gør det godt hjem­me og har få­et byg­get godt på i det etab­le­re­de an­grebs­spil. Gæ­ster­ne er lidt stær­ke­re ude end hjem­me, så det teg­ner til en tæt og in­terns dyst. TV 2: 17.05

De Den tid­li­ge­re sol­dat Ja­ke Sul­ly hy­resh til at t ar­bej­de på den me­get frem­me­d­ar­te­de må­ne Pan­dora, hvor der bli­ver ud­vun­det dy­re­ba­re mi­ne­ra­ler. Her skal hans be­vidst­hed sty re en "Ava­tar", en slags gen­ma­ni­p­u­le­ret krop, der kan over­le­ve i den el­lers gift ige at­mos­fæ­re på Pan­dora. På Pan­dora er der en ind­født be­folk­ning, og Ja­ke skal skaff e in­for­ma­tio­ner om dem, så mi­ne­sel­ska­bet kan und­gå at bli­ve an­gre­bet af dem. TV 2: 21.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.