Bed­rag

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Alf be­gra­ver Mia og ty nges af skyld, men Mads får ham ud af selv­med­li­den­he­den, da han gør en vild op­da­gel­se. Ener­gre­en har ik­ke ba­re sto­re hul­ler i regn­ska­ber­ne – de­res pen­ge­kas­se er helt tom. Det kan de ud­nyt­te. Clau­dia er nå­et frem til sam­me kon­klu­sion om Ener­gre­en, men San­der in­si­ste­rer på at fort­sæt­te det farlige spil. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.