Hånd­bold

BT - - TV -

Bå­de FC Midtjyl­lands kvin­der og KIF Kol­ding Kø­ben­havns mænd skal ud i alt­af­gø­ren­de kam­pe i Cham­pions Le­ague. I da­gens før­ste op­gør ta­ger FCM imod ru­mæn­ske Bucu­re­sti, der vandt det om­vend­te op­gør med to mål. I da­gens se­ne op­gør skal Kas­per Hvidt og KIF op imod fran­ske Mont­pel­li­er, der vandt den før­ste ind­byr­des kamp med fem mål. DR1: 15.00 og 16.35

ANe New York 1978. Da svind­le­renl Ir­vin­gi Ro­sen­feld og hans mak­ker og el­ske­rin­de Syd­ney Pros­ser bli­ver snup­pet af FBI- agen­ten Ri­chie DiMa­so, gi­ver han dem et valg: En tur i fængsel el­ler et un­dercover job for FBI! De væl­ger det sid­ste, og snart ar­bej­der de for FBI med at fan­ge an­dre svind­le­re, blandt an­det får de til op­ga­ve at af­slø­re en korrupt borg­me­ster og le­den­de ma­fi afolk. TV 2: 21.00

I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.