Ken­der du ty­pen?

DA­GENS TIP man­dag

BT - - TV -

Aft enens kend­te ho­ved­per­son har skift et stor­by­li­vet og caff elat­ter­ne ud med en til­væ­rel­se på lan­det og hjem­me­bryg­get kaff e – og det har ik­ke væ­ret uden kul­tur­sam­men­stød. Det og me­get me­re læ­rer livs­stil­s­eks­per­ter­ne An­ne Glad og Flem­m­ing Møl­d­rup om den hem­me­li­ge ho­ved­per­son, in­den de skal reg­ne ud, hvem de be­sø­ger. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.