De un­ge mødre

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Julie er i Istan­bul, hvor hun ven­ter spændt på at få nye bryster og ny num­se. Sam­ti­digt blom­strer kær­lig­he­den imel­lem hen­de og hen­des nye kæ­re­ste. Selv­om det er an­den gang, Natascha Linea skal væ­re mor, er det før­ste gang, hun skal ta­ge sig af en ny­født på egen hånd. Der­for gør hun alt for at for­be­re­de sig til den lil­le ny. Ka­nal 4: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.