God­se­jer­ne

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

For et år si­den over­tog Hanne og Malt­he som 3. ge­ne­ra­tion Vrej­lev Klo­ster eft er Malt­hes for­æl­dre, og i dag skal de fl yt­te ind i ho­ved­byg­nin­gen. På Møl­lerup Gods er An­ne Sop­hie og Stig i en bryd­nings­tid, hvor de går nye ve­je for at sik­re fa­mi­li­ens gods til næ­ste ge­ne­ra­tion. I dag hand­ler det om at sty rke Møl­lerups brand som kul­tu­relt fyrtårn. DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.