Onu- achu f

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ / 16 -

han nok er slup­pet for at be­ta­le de 700 kro­ner, som Man­che­ster Uni­teds fan trak op af lom­men for at se en pa­u­ver ind­sats fra de­res hel­te. Nej, Jens Ør­gaards dol­l­ar­grin skyl­des den afri­kan­ske di­a­mant Paul Onu­a­chu. Den sto­re an­gri­ber er i stald hos mel­lem­man­den Ør­gaard, der for læn­ge si­den al­le­re­de var så sik­ker på Onu­a­chus ta­lent, at han var klar til at væd­de med det lo­ka­le fol­ke­blads yp­per­ste sport­sjour­na­list om, at afri­ka­ne­ren vil­le bli­ve den dy­re­ste spil­ler i FCMs snart 17- åri­ge hi­sto­rie.

Onu­a­chu vi­ste da og­så mod Man­che­ster Uni­ted tegn på, at de lan­ge lem­mer kan kon­trol­le­res på hø­je­ste ni­veau i Eu­ro­pa. Og han var glad for sin egen præ­sta­tion med et en­kelt mål.

» Den var god, stærk, fan­ta­stisk! Jeg lyt­te­de ba­re til, hvad træ­ne­ren sag­de, og gik ind og gjor­de det. «

» Det var en drøm, der gik i op­fyl­del­se at spil­le mod Man­che­ster Uni­ted og sco­re mod dem. Vi må ven­te og se, hvad der sker på Old Traff ord. Det gæl­der om at ny­de mo­men­ter­ne nu, « sag­de Onu­a­chu eft er kam­pen og lød som snart en­hver an­den afri­kansk Superliga- spil­ler med den vold­som­me yd­myg­hed.

Stør­re ord kun­ne man fi nde om Onu­a­chu på Man­che­ster Uni­ted- ma­na­ger Lou­is van Gaals pres­se­mø­de, da han hav­de pa­re­ret de man­ge an­greb fra en­gel­ske jour­na­li­ster og blev spurgt til Onu­a­chu.

» Vi hav­de man­ge pro­ble­mer med ham. Vi skal væ­re bed­re til at tøj­le det pro­blem. Må­ske spil­ler han på Old

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.