10 02 4 02 02 7 02 4 02 02 7 00

BT - - EUROPA LEAGUE - 2015/ / 16 -

Ser­gio Ro­mero David de Gea blev ska­det un­der op­varm­ning, men Ro­mero nå­e­de da at bli­ve varm, in­den han først ser­ve­re­de tre fan­ta­sti­ske red­nin­ger. Lou­is van Gaal Du skal nok ik­ke åb­ne avi­sen, Mr. van Gaal. For det bli­ver en nedslagt­ning af ma­na­ge­ren, der rej­ser hjem med et ne­der­lag fra bet­te Dan­mark.

INDSKIFTERE

Mor­gan sch­nei­der­lin An­dreas Pe­reira

ind for An­der Her­re­ra ( 8.) ind for Ju­an Ma­ta ( 59.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.