Glem Li­ne, Klavs

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BRUUNS BRUT­TO­TRUP DAN­MARKS BRUT­TO­TRUP TIL KAM­PE­NE I OL- KVA­LI­FI­KA­TIO­NEN MÅ­L­VOG­TE­RE: San­dra Toft, Rik­ke Poul­sen, Ce­ci­lie Gre­ve og Mat­hil­de Jun­ck­er FLØJ­SPIL­LE­RE: Tri­ne Øster­gaard, An­ne Met­te Pe­der­sen, Si­mo­ne Böh­me, Lou­i­se Lyks­borg, Maria Fi­sker, Ann Gre­te Nør­gaard, Fie Wol­ler og Freja Co­hrt STREG­SPIL­LE­RE: Sti­ne Bod­holt Ni­el­sen, Lou­i­se Sva­la­stog Spel­ler­berg, Kat­hri­ne He­in­da­hl og Mia Bilt­oft BAG­SPIL­LE­RE: Kri­sti­na Kri­sti­an­sen, An­na Sop­hie Ok­kels, Mia Rej, Li­ne Uno Jensen, Sti­ne Jør­gen­sen, An­ne Met­te Han­sen, Rik­ke Skov, Per­nil­le Holms­gaard, Li­ne Jør­gen­sen, Met­te Tran­borg, Ca­mil­la Dal­by og An­ne Ce­ci­lie D. La Cour SÅ­DAN SPIL­LES KAM­PE­NE I OLKVA­LI­FI­KA­TIO­NEN 18.- 20. MARTS FRE­DAG: Dan­mark- Rumænien LØR­DAG: Dan­mark- Mon­te­ne­gro SØN­DAG: Dan­mark- Uru­gu­ay De to bed­ste na­tio­ner er klar til OL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.