Mør­køv- ros eft er norsk sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - STOR­FORM

Den nor­ske sprin­ter­stjer­ne Ale­xan­der Kri­stoff ( Ka­tusha) har al­le­re­de vun­det fi re eta­pe­sej­re i 2016. Det står klart, eft er at Kri­stoff i går vandt tred­je eta­pe i Tour of Oman, som blev af­gjort eft er en mas­ses­purt. I sid­ste uge vandt Ka­tus­hapro­fi len tre eta­per i Tour of Qa­tar.

Kri­stoff s sted­far og træ­ner, Ste­in Ørn, sen­der sto­re ro­ser af­sted mod den nye dan­ske hold­kam­me­rat, Mi­cha­el Mør­køv, som kø­rer Kri­stoff frem i mas­ses­pur­ter­ne.

» Ale­xan­der har træ­net fem pro­cent me­re end i fj or, men han skal ik­ke ha­ve al æren for frem­gan­gen. Han har al­drig haft et bed­re hold om­kring sig end i den­ne sæ­son, « si­ger Ste­in Ørn til det nor­ske nyheds­bu­reau NTB.

» Dan­ske­ren Mi­cha­el Mør­køv er en god til­fø­jel­se, og han er me­re end en er­stat­ning for Luca Pa­o­li­ni. Mør­køv har væ­ret helt cen­tral i den pro­ces, som har væ­ret i gang om­kring Ale­xan­der. « Me­re norsk suc­ces Hol­land­ske Moreno Ho­fl and ( Lot­toNL- Jumbo) for­søg­te ihær­digt at snup­pe eta­pe­sej­ren, men kun­ne ik­ke ham­le op med Kri­stoff og end­te på an­den­plad­sen. Bel­gi­e­ren Roy Jans ( Wan­ty) blev tre­er.

Den nor­ske suc­ces i Oman slut­ter ik­ke med Kri­stoff s eta­pe­sejr. Lands­man­den Ed­vald Boas­son Ha­gen ( Di­men­sion Da­ta) fø­rer fort­sat lø­bet sam­let med fi re se­kun­der ned til den tid­li­ge­re Tour de Fran­ce- vin­der Vin­cen­zo Ni­ba­li ( Asta­na).

Der er lagt op til en af­gø­ren­de eta­pe om den sam­le­de sejr, når da­gens fj er­de eta­pe over 177 ki­lo­me­ter slut­ter med en bak­ke­top.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.