LANGSKUDDEDENSIKRE DEN FAVORABLE T

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Da­gens stør­ste be­gi­ven­hed rent spil­le­mæs­sigt er fak­tisk af­te­nens X Fa­ctor- show, som al­tid om­sæt­ter for gan­ske man­ge pen­ge.

Med ni del­ta­ge­re til­ba­ge har book­ma­ker­ne ka­stet sig ud i odds på, hvem der en­der som vin­der, og skal man tro book­ma­ker­ne, så bli­ver det et tæt løb – som Re­em en­der med at vin­de.

Hun er nem­lig fa­vo­rit bå­de hos Dan­ske Spil og Bet25, mens Nor­di­cBet har hen­de som næst­fa­vo­rit – al­le om­kring odds 3,50.

» For­hånds­fa­vo­rit­ten i år er ik­ke så ty de­lig som tid­li­ge­re, men vi har valgt at la­de pi­len pe­ge på Re­em. Den un­ge so­list har im­po­ne­ret os mest indtil vi­de­re og har da og­så vist, at hun kan få tå­rer­ne til at tril­le på dom­mer Met­te, hvil­ket jo be­stemt ik­ke for­rin­ger hen­des chan­cer, « si­ger Bet25s od­ds­sæt­ter Nik­las Nür­n­berg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.