1,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ræk­kens to mest må­l­ri­ge tør­ner sam­men, og det bør da og­så bli­ve end­nu en må­l­rig aff ære. Oden­se har godt nok kun luk­ket ét mål ind i de se­ne­ste tre kam­pe, men før det luk­ke­de man seks mål ind i Gen­toft e, så helt over­be­vist om hol­dets de­fen­siv er man ik­ke. Til gen­gæld er off en­si­ven nok ræk­kens stær­ke­ste, og skal man nå fj er­de­plad­sen, skal der me­get ger­ne en sejr hjem i aft en. De fi re før­ste op­gør i tur­ne­rin­gen imel­lem de to mand­ska­ber er endt med mindst seks mål, og Fre­de­riks­havn har og­så så me­get off en­siv kva­li­tet, at det lig­ner » over 5,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.