2,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rø­d­ov­re er stær­ke hjem­me, men vir­ker til at ha­ve mi­stet pu­sten. De har i de se­ne­ste syv run­der blot slå­et Gen­toft e og Aal­borg, og tab­te den se­ne­ste hjem­me­kamp uden at sco­re. Mod­sat har Es­b­jerg vist gan­ske god form. Man vandt klart i Rung­sted og har nu en re­el mu­lig­hed for at nå an­den­plad­sen, mens Rø­d­ov­re ik­ke har det helt vil­de at spil­le for - da de næp­pe kan nå fj er­de­plad­sen. I for­vej­en har Es­b­jerg et på pa­pi­ret no­get stær­ke­re mand­skab, så det er svært at se, hvor­for den­ne kamp skal vur­de­res helt li­ge. Her spil­les 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.