Fal­ske Mo­bi­le Pays­ms’er i omløb

BT - - NYHEDER -

Kri­mi­nel­le fin­der he­le ti­den nye må­der at fra­nar­re al­min­de­li­ge men­ne­sker de­res pen­ge. Se­ne­ste skud på stam­men er sms- be­ske­der, som umid­del­bart ser ud til at væ­re af­sendt fra Dan­ske Banks be­ta­lings­app Mo­bi­le Pay. Men Dan­ske Bank er ik­ke af­sen­de­ren, og Dan­ske Bank mod at tryk­ke på lin­ket i en sms’en.

» Li­ge nu er der fal­ske SMS’er i omløb, hvor kri­mi­nel­le sen­der be­ske­der med links, der kan gi­ve dem ad­gang til din te­le­fon, hvis du klik­ker på lin­ket, « skri­ver Dan­ske Bank. Pen­ge­in­sti­tut­tet op­for­drer al­le mod­ta­ge­re af sms’en til at slet­te be­ske­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.