Ja, det er ik­ke ulov­ligt at fl yve med Ry­a­nair

BT - - DEBAT - Be­skæft igel­ses­ord­fø­rer

JO­A­CHIM B. OL­SEN ( LA)

i or­den. Det er jo ik­ke ulov­ligt at fl yve med Ry­a­nair. Selv­om fag­be­væ­gel­sen har haft en kon­fl ikt med sel­ska­bet, for­di det ik­ke øn­sker at teg­ne overenskomst, er det jo ik­ke umoralsk at bru­ge et fl ysel­skab, som er på det dan­ske mar­ked. Er de man­ge dan­ske pas­sa­ge­rer, der fl yver med Ry­a­nair, og­så umoral­ske men­ne­sker iføl­ge ven­stre­fl øj­en?

SELV­FØL­GE­LIG ER DET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.