Me­re plads i ’ fir­ma’- Kia

BT - - BILER -

I fir­ma­bils­klas­sen er det svært at und­væ­re en sta­tioncar. Det ved Kia godt, og det kan man og­så se på salgstal­le­ne for Op­ti­ma, som har væ­ret til salg her­hjem­me i et par år uden at gø­re no­get næv­ne­vær­digt ind­tryk på mar­ke­det. Alt det kan me­get vel æn­dre sig, for fra ef­ter­å­ret 2016 får vi en sta­tioncar­ud­ga­ve af Op­ti­ma, kal­det Sport­swa­gon. Vi kan for­ven­te mas­ser af plads, da ba­ga­ge­rum­met slu­ger respek­tab­le 553 li­ter, og en spar­som­me­lig – men stærk – di­e­sel­mo­tor med 141 hk og 340 Nm. Med ti­den vil der og­så kom­me en hurtig GT- va­ri­ant med en 2- li­ters ben­zin­mo­tor og 245 hk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.