DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Så er det i dag, at for­å­rets sto­re DM i Tips sky­des i gang. Det er en af Dan­ske Spils mest tra­di­tions­ri­ge kon­kur­ren­cer, hvor der nor­malt er man­ge tu­sin­de del­ta­ge­re.

I år kø­rer kon­kur­ren­cen kun over seks uger, så­le­des at den nye dan­ske tips­me­ster kan kå­res al­le­re­de den 26. marts og de tre bed­ste i kon­kur­ren­cen kan se frem til en tur på » Ver­dens Bed­ste fod­bol­drej­se « , hvor vin­der­ne af de for­skel­li­ge kon­kur­ren­cer i lø­bet af det se­ne­ste år fl yver ud i Eu­ro­pa og ser fod­bold i tre lan­de på tre da­ge. I år fo­re­går den tur fra den 8. til 10. april og i hvert fald Eng­land og Ita­li­en ple­jer at væ­re sik­re desti­na­tio­ner.

Det er og­så mu­ligt at del­ta­ge i klub­kon­kur­ren­cen, hvor man skal sam­le fem tip­pe­re i alt og så fi nde på et navn til sin tip­s­klub. Her vil vin­der­ne af den kon­kur­ren­ce få et rej­se­ga­ve­kort på 20.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.