1,62

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Bar­ce­lo­na er ver­dens stær­ke­ste hold net­op nu, men der­for lig­ger det ik­ke i kor­te­ne, at de ba­re kø­rer Las Pal­mas. Det­te er den an­den af tre ude­kam­pe på en uge, hvor op­gø­ret i Lon­don mod Ar­se­nal fyl­der no­get me­re end det­te op­gør på Gran Ca­na­ria. Sik­kert er det, at Ser­gio Busquets er ude med ka­ran­tæ­ne og i blot én ude­kamp i sæ­so­nen i Pri­me­ra Di­vi­sion har Bar­ce­lo­na vun­det en ude­kamp med me­re end to mål og det var mod Re­al Madrid. Mod de min­dre hold ple­jer man at spa­re kræft er­ne, når man først er for­an, og det kun­ne sag­tens ske igen.

Od­dset er fun­det hos Unibet ( asi­an + 2,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.