1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De­fen­si­ven har væ­ret In­ters va­re­mær­ke i sæ­so­nen indtil for fi re kam­pe si­den. I de se­ne­ste 360 mi­nut­ter har man luk­ket ot­te mål ind, og spe­ci­elt i de to sid­ste kam­pe le­ve­ret me­get tvivl­s­omt for­svars­spil. Her har man Alex Tel­les, Gary Me­del og Geoff rey Kon­dog­bia i ka­ran­tæ­ne, hvil­ket sam­let set er en klar de­fen­siv svæk­kel­se for In­ter. Samp­do­ria spil­le­de en me­get låst kamp i sid­ste uge mod Ata­lan­ta, men det var og­så en kamp, man ik­ke måt­te ta­be. Her kan man spil­le me­re frit, og det bør alt an­det li­ge åb­ne op for en un­der­hol­den­de kamp. Spil på mindst tre mål.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.