Ce­ci­lie Ho­t­her

BT - - INTERVIEW -

• 37 år. • Fra Hjør­ring. • Tv- vært på TV2 Fri. Tid­li­ge­re vej­r­vært på DR og TV 2. • Delt­og i 2010 i ’ Vild med Dans’, som hun vandt sam­men med Mads Vad. • Lan­ce­re­de i ok­to­ber 2012 smyk­ke­se­ri­en ’ bla­est’ ( blæst). • I fe­bru­ar åb­ne­de hun sam­men med en part­ner pri­vat­kli­nik­ken Ce­riX. • Si­den 2014 har Ce­ci­lie Ho­t­her dan­net par med Tho­mas Gre­gers Ho­noré, som hun mød­te un­der en tur med Team Ryn­ke­by til Pa­ris.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.