Du kan sag­tens

BT - - INTERVIEW -

bru­ge en skra­ber til at bar­be­re di­ne ben el­ler bar­be­re dig un­der ar­me­ne, men som kvin­de er det me­get, me­get græn­se­over­skri­den­de at gø­re det i an­sig­tet. Det er no­get, der hø­rer mænd til

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.