Søg læ­ge hvis du har

BT - - TEMA -

• Ur­e­gel­mæs­sig, sjæl­den el­ler ude­ble­ven men­stru­a­tion. • Øget kro­ps- el­ler an­sigts- be­håring og/ el­ler uren hud. • Suk­ker­trang og of­te er sul­ten. • Ten­dens til he­de­tu­re, hu­mør­sving­nin­ger og træt­hed. • Svært ved at bli­ve gravid • Pro­ble­mer med over­vægt, der sæt­ter sig i æb­le­fa­con, el­ler er slank men har oven­stå­en­de symp­to­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.