Så­dan stil­les di­ag­no­sen

BT - - TEMA -

Er to ud af tre symp­to­mer op­fyldt, har man PCOS. • Der er langt mel­lem men­stru­a­tio­ner­ne ( Me­re end 35 da­ge. Et ur­e­gel­mæs­sigt in­ter­val. El­ler op­hør af men­stru­a­tion.) • Der er syn­li­ge tegn på for me­get mand­ligt køns­hor­mon ( På­vi­ses ved en blod­prø­ve.) • Mindst én æg­ge­stok har syn­li­ge cy­ster ( Op­da­ges ved en ul­tra­lyds­un­der­sø­gel­se.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.