Vægt­tab og mo­tion

BT - - TEMA -

Dyrk re­gel­mæs­sig mo­tion og følg ko­st­rå­de­ne om at spi­se grønt, fi­ber­rigt og fedt­fat­tigt. Det vil mind­ske symp­to­mer­ne af PCOS for­di: • Mæng­den af mand­ligt køns­hor­mon ned­sæt­tes. • Den øge­de hår­vækst bli­ver min­dre. • Æg­løs­nin­gen bli­ver me­re re­gel­mæs­sig. • Ri­si­ko­en for suk­ker­sy­ge og åre­for­kal­k­ning ned­sæt­tes. • Sand­syn­lig­he­den for at bli­ve gravid for­bed­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.