Så­dan be­hand­les PCOS me­di­cinsk:

BT - - TEMA -

• Spis P- pil­ler. In­de­hol­dert af kvin­de­ligt hor­mon re­gu­le­rer men­stru­a­tio­nen og kan mind­ske pro­ble­mer med hår­vækst og ak­ne. • Få hor­mon­spiral. Vir­ker ik­ke på hår­vækst og ak­ne, men med sti­gen­de al­der og over­vægt kan løs­nin­gen væ­re nød­ven­dig, da den ik­ke har en øget ri­si­ko for blod­prop­per. • Med Met­for­min et suk­ker­sy­ge­præ­pa­rat, som ned­sæt­ter hår­vækst og ak­ne. Mid­let bru­ges sjæl­dent, en und­ta­gel­se er til PSOC ram­te, der ger­ne vil væ­re gravi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.