Kro­nisk syg­dom

BT - - INDBLIK -

• Er syg­dom­me, der en­ten har et lang­va­rigt for­løb, el­ler som er kon­stant til­ba­ge­ven­den­de. Ik­ke al­le kro­ni­ske syg­dom­me va­rer li­vet ud, men der kan væ­re ef­ter­virk­nin­ger og bli­ven­de for­an­drin­ger, som ned­sæt­ter livskva­li­te­ten og funk­tions­ev­nen. • Cir­ka en tred­je­del af al­le dan­ske­re le­ver med en el­ler fle­re kro­ni­ske syg­dom­me. • Tal­let er sti­gen­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.