Hold dig varm i

Midt i vin­ter­sæ­so­nen kan du fi nde go­de til­bud på man­ge af de lø­bejak­ker, der kan hol­der kul­den ude. Se hvil­ken du skal væl­ge

BT - - TEST - Tor­ben Vogn­sen

Træ­nings­ma­ga­si­net Ins­ha­pe har te­stet lø­bejak­ker for BT We­e­kend. Find den lø­bejak­ke, du kan bru­ge de næ­ste man­ge vin­tre.

We­e­kend - 20.02.2016 ne­ren­de, når man ta­ger i be­tragt­ning, hvor tynd den er.

De fl este lø­bejak­ker har mindst én – oft e fl ere – lom­mer. Craft - jak­ken har kun en en­kelt, og ret lil­le lom­me på si­den. Det ene­ste, man kan ha­ve med sig, er et kre­dit­kort el­ler en lil­le nøg­le. Så for­vent, at du skal ha­ve en ryg­sæk el­ler et væ­ske­bæl­te på og­så. Et rig­tig godt bud på et yder­ste lag. Kva­li­te­ten er i top, og de få de­tal­jer der er, er gen­nemtænkt. Pri­sen er en smu­le i over­kan­ten, men fi nder du den til ca. 1.000 kr., er det et gan­ske for­nuft igt køb. Kva­li­tet Vandtæt Let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.