An­ne- Sop­hie Vil­lum­sen

BT - - TEST -

• 45 år. • Ud­dan­net fri­sør i 1990. • Stif­ter og me­din­de­ha­ver af Zenz – en kæ­de af øko­lo­gi­ske fri­sø­rer. • Me­din­de­ha­ver og pro­du­cent af Zenz Or­ga­nic Hair – en sva­ne­mær­ket hår- og hud­ple­je­se­rie. • Gift og mor til tre børn. Den æld­ste dat­ter er fri­sør i Zenz i Ro­sen­borg­ga­de, mens hun selv ar­bej­der i sa­lo­nen i Grøn­ne­ga­de i Kø­ben­havn. • Hol­der fored­rag og un­der­vi­ser fri­sø­rer i at bru­ge mil­jø­ven­li­ge, øko­lo­gi­ske og sun­de pro­duk­ter. • Blev i 2015 kå­ret som ’ årets dan­ske fri­sør’ ved Da­nish Beauty Awards.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.