Lad tan­ker­ne pas­se­re

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Op­le­ver du no­get ube­ha­ge­ligt, vil du sand­syn­lig­vis op­le­ve, at de ube­ha­ge­li­ge tan­ker kom­mer igen og igen. Tan­ker er li­ge­som den sam­me sus­hi, der kø­rer rundt på et sus­hi­bånd. Men ba­re for­di den sam­me ret kø­rer for­bi med jæv­ne mel­lem­rum, be­hø­ver du ik­ke at gri­be ud ef­ter den. Det sam­me gæl­der for di­ne tan­ker. Lad dem pas­se­re – og lad væ­re med at gri­be ud ef­ter dem, selv­om de kø­rer rundt i dit sind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.