Un­der­tryk ik­ke di­ne tan­ker

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

En an­den dår­lig stra­te­gi, når det gæl­der ne­ga­ti­ve tan­ker, er at un­der­tryk­ke el­ler und­gå dem. For un­der­tryk­te tan­ker ven­der sten­sik­kert til­ba­ge. Bil­led­lig talt sva­rer det til at pak­ke et sår ind i cel­lo­fan. Du mær­ker mu­lig­vis ik­ke sår­et me­re, men det he­ler hel­ler ik­ke. Giv di­ne tan­ker og fø­lel­ser luft – uden at pil­le i dem – og du vil be­mær­ke, at tan­ker­ne er flyg­ti­ge og ’ he­ler’ af sig selv ef­ter kort tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.