Ud af ho­ve­d­et

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

Man­ge for­sø­ger at ’ be­ar­bej­de dår­li­ge op­le­vel­ser’ ved at grub­le over tin­ge­ne. No­get ty­der dog på, at den­ne stra­te­gi blot hol­der unød­ven­digt liv i dår­li­ge min­der og tan­ker. Der er in­gen grund til at for­læn­ge ube­ha­get. Kæ­re­sten kom­mer ik­ke til­ba­ge af, at du grub­ler over ta­bet af ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.