Foragt til­ladt

BT - - BOG- FIX -

Den schweizisk- is­ra­el­ske psy­ko­log og fi lo­sof, Car­lo Stren­ger, me­ner, at Ve­sten prak­ti­se­rer en mis­for­stå­et to­le­ran­ce over for an­dre kul­tu­res re­li­gi­øse og po­li­ti­ske bar­ber, for­di vi pi­sker os selv for for­ti­di­ge syn­der. I ’ Ci­vi­li­se­ret foragt’ for­sø­ger han at ge­nin­stal­le­re ret­ten ( og plig­ten) til at kri­ti­se­re og forag­te an­dre vær­di­er . Gyl­den­dal, 150 kr.

We­e­kend - 20.02.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.