Fød­sels­min­der

BT - - BOG- FIX -

» Jeg mær­ke­de en stolt­hed over min krop og dens ev­ne til at frem­brin­ge vo­res lil­le mira­kel, « si­ger en kvin­de i bo­gen ’ Født godt’. Bo­gen er byg­get op om en ræk­ke kvin­ders de­tal­je­re­de fød­sels­for­tæl­lin­ger. Føds­ler­ne er for­skel­li­ge, men har har det til fæl­les, at de står som en po­si­tiv, kraft fuld og sty rken­de op­le­vel­se. For­la­get Iris, 200 kr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.