Mig, mig, mig

BT - - BOG- FIX -

Se mig, hør mig, lyt til mig! Vi ta­ler og ta­ler, i den fy­si­ske så vel som den di­gi­ta­le ver­den, men oft e hø­rer vi ik­ke, hvad de an­dre si­ger, for­di vi har travlt med at hø­re os selv. Det er vir­ke­lig­he­den, i den mo­no­lo­ge kul­tur, psy­ko­log Per Schultz Jør­gen­sen ta­ger un­der be­hand­ling i ’ Bro­en til det an­det men­ne­ske’. Kri­ste­ligt Dag­blads For­lag, 250 kr

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.